Vítejte

Chovatelská stanice KATAMA KING je třetí nejstarší chovatelskou stanicí rhodéských ridgebacků (dále jen rr) v České Republice. Nejprve nesla název KATAMA a po mezinárodní registraci v roce 1995 KATAMA KING. První vrh rr jsme odchovali v roce 1991. Svého prvního psa jsem si pořídila v roce 1984, byl to dalmatin. Jeho život byl bohužel krátký. Po něm následoval v roce 1985 další dalmatin Anar pod Ještím. S Anárkem jsme začali poznávat kouzlo výstav. V roce 1989 jsme mu v chovatelské stanici Ropotamo pořídili dvě kamarádky. Fenu dalmatina Dalia Ropotamo a fenu rhodéského ridgebacka Arwila Ropotamo. Dalinka a Anárek spolu měli jeden vrh. Arwilka se stala zakladatelkou našeho chovu rhodéského ridgebacka. Většina jejích dcer se stala zakladatelkami chovatelských stanic rr v Čechách, na Slovensku, ale i v Maďarsku. Arwilka byla i úspěšná na výstavách, získala titul Interšampion a šampion ČSFR. DKK měla 0/0. Bohužel jsme si nenechali žádnou její dceru a tak jsme si vzali její vnučku Akawanga Ascaris Sea.